Bydgoszcz, Gostycyn, Żnin 509 767 371

Krótko o mnie

Krótko o mnie

     Nazywam się Artur Kosicki. Od lat profesjonalnie zajmuję się kompleksową diagnostyką USG. Jestem również specjalistą Medycyny Rodzinnej. 

Moja oferta diagnostyczna obejmuje szereg dziedzin medycyny. Począwszy od typowej interny przez gastroenterologię, endokrynologię, reumatologię, laryngologię, neurologię, urologię, ginekologię, chirurgię, ortopedię, medycynę sportową, choroby naczyń i wiele innych.

     Badania wykonuję w Bydgoszczy, Żninie oraz na terenie powiatu tucholskiego (Gostycyn, Cekcyn).

Aparat USG traktuję w codziennej praktyce lekarskiej na równi ze stetoskopem. Przyjmując pacjentów w Poradni Lekarza Rodzinnego w podejrzanych przypadkach zamiast odsyłać pacjentów do pracowni diagnostycznych lub na często niepotrzebne i obarczone odległymi terminami konsultacje sam podczas jednej wizyty inicjuję diagnostykę wykonując badanie USG i na podstawie otrzymanego wyniku ustalam właściwie ukierunkowany tor diagnostyczny. Zabrzmi to nieskromnie, ale dzięki temu systemowi od lat wielokrotnie dane mi było uratować życie/zdrowie oraz przyspieszyć diagnostykę moich pacjentów. Przez ten czas zrozumiałem, że diagnostyka USG to moje powołanie i wielka pasja zarazem. 

     Dużo zawdzięczam też latom pracy na terenie rolniczo-leśnym (Bory Tucholskie). Praca diagnosty w tych warunkach to wyzwanie. Tamtejsi pacjenci oczekują diagnozy i włączenia leczenia od lekarza rodzinnego zamiast kierowana do innych poradni. Zatem zakup aparatu USG okazał się koniecznością.

     Potęga USG polegająca na precyzji, czułości oraz specyficzności w stawianiu prawidłowego rozpoznania przerosła moje wszelkie oczekiwania. Ku zadowoleniu pacjentów mogłem stawiać ostateczne rozpoznanie i włączyć właściwe leczenie w trakcie jednej wizyty. Kolejnym wyzwaniem dla lekarza praktykującego na prowincji są powszechnie występujące schorzenia narządu ruchu oraz urazy. Badanie USG u tych chorych jest bezcenne i niejednokrotnie jest jedynym, które umożliwia postawienie ostatecznej diagnozy w odróżnieniu od tradycyjnego RTG. Posiadanie aparatu „pod ręką” umożliwia też wykonywanie drobnych zabiegów pod kontrolą USG: usuwanie ciał obcych, punkcję przestrzeni płynowych oraz pobieranie materiału do badań bakteriologicznych czy histopatologicznych. Stanowi to znakomite udogodnienie dla pacjenta pod kątem redukcji ilości wizyt oraz skraca czas oczekiwania na wynik .

     Badanie USG poprzedzam wywiadem lekarskim, analizą dostarczonych wyników oraz badaniem fizykalnym. Po wykonaniu badania USG przeprowadzam konsultację z pacjentem by objaśnić otrzymany wynik oraz udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania. 

Wynik badania oprócz formy wydruku na życzenie pacjenta może zostać udostępniony elektronicznie np. jako dokument PDF.